Rapport Danmark krigsførende

Rapport vedr. befolkningens holdning til, at Danmark er en krigsførende nation

 

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om befolkningen er i overensstemmelse med politikere, der nu flere gange har besluttet, at Danmark skal deltage i krigshandlinger i andre lande.

 

Vi har i mange år kunnet læse/se/høre om såkaldte konspirationsteorier, som sætter spørgsmålstegn ved mange af de terrorhandlinger og krigshandlinger, vi er blevet informeret om via mainstream medier. Derfor ønskes også et billede af, om befolkningen interesserer sig for disse teorier.

 

Endelig er det et formål at finde ud af, hvordan befolkningen ser på freds- og konfliktforskning og –uddannelse, og om befolkningen ønsker, at Danmark er mere aktiv med at deltage i politiske løsninger på konflikter og krige.

 

Dataindsamlingsperiode: 18.-26. oktober 2016.